Wegens stijgende kosten zijn wij genoodzaakt onze lidgelden te indexeren. Hierdoor hebben we beslist de jeugdlidgelden te doen stijgen met 5%. Hier kan u de nieuwe lidgelden terugvinden. 

Graag herinneren wij u eraan dat uitschrijven dient te gebeuren voor 15 juni.