CONTACT TUSSEN LEDEN, SUPPORTERS EN SPONSOR


Een van de belangrijkste uitdagingen voor de sponsorcommissie is de tot stand brengen van een hecht netwerk tussen de sponsor, de Taxa leden en de supporters, met als doel te bevorderen dat leden produkten en diensten afnemen bij mensen en bedrijven die HC Taxandria een warm hart toedragen.

Dit is voor de sponsor het beste bewijs dat hij middels sponsoring va HC Taxandria een goede marketinginvestering heeft gedaan.

Zo trachten wij onze sponsoren en leden beter met elkaar in contact te brengen :

- Een bedrijfsbezoek

- Sponsorhappening tijdens een belangrijke wedstrijd of andere activiteiten

- Gratis promotie van w bedrijf of product tijdens een bepaalde dag (te bespreken)

- Gratis plaatsen van een redaktionele tekst of specifiek evenement van Uw bedrijf op onze website (tekst zelf aan te leveren)

- Gebruik van onze faciliteiten voor promotionele doeleinden

- Alle suggesties zijn welkom en kunnen samen uitgewerkt worden