Beste leden,

Via deze link kunnen jullie het verslag van de Algemene Ledenvergadering over het werkingsjaar 2019 vinden.

De belangrijkste punten:

  • Unanieme goedkeuring rookverbod vanaf 01/07/2020
  • Kwijting bestuurders boekjaar 2019
  • Statutenwijziging: aftreden bestuurders Peter Bossers & Wouter Spiek

 

Het bestuur