… weten we niet zeker – Maar vele mooie verhalen worden geschreven nadat de hoofdpersonages reeds uit beeld zijn!

1981 beslisten enkele Belgen en Nederbelgen in de regio Turnhout een hockeyclub op te richten. Ze hadden kinderen bij Hockey Club Inter Mol maar vooral om de verplaatsingen kleiner te maken wou men een eigen club in eigen regio oprichten.- Deze pioniers organizeerden met de nodige ambitie in het Paasvakantie een hockey initiatie in de sporthal van Turnhout. De heer Eric Wattecamps, Oud-international en oprichter van Inter Mol, stelde hierbij zijn ervaring ter beschikking.
September 1982 konden we in de Belgische competities starten met 3 teams: Heren; Scholieren en Cadetten.
Op 4 november 1982 verscheen in het Belgisch Staatsblad de statuten van de club die in overleg met Tennisclub Taxandria “Hockey Club TAXANDRIA” werd gedoopt.