*   Aangifte BA

*   Aangifte Lichamelijk Letsel

    Gelieve bij een ongeval gebruik te maken van onderstaand formulier van de bondsverzekering.

 

 

Wat te doen bij een ongeval?
1. De verzekering verwittigen door het ingevulde formulier op te sturen naar het volgende adres: 

   ARENA NERVIERSLAAN 85 bus 2 - 1040 BRUSSEL

2. Bewaar alle documenten die betrekking hebben op de gekregen zorgen en voorgeschreven geneesmiddelen.

3. Breng eerst alles binnen bij de mutualiteit.

4. Na vergoeding door uw mutualiteit, stuurt u alle facturen en onkostennotas naar ARENA samen met de afrekening van de mutualiteit.

5. Houd ARENA op de hoogte van de evolutie van de kwetsuur (verergering, verlenging, genezing) door hun de medische rapporten te bezorgen.