*   Aangifte BA

    aangifte_burg._aansprakelijkheid.pdf

 

*   Aangifte Lichamelijk Letsel

    Gelieve bij een ongeval gebruik te maken van onderstaand formulier van de bondsverzekering.

    aangifte_lichamelijke_ongevallen.pdf


Wat te doen bij een ongeval?
1. De verzekering verwittigen door het ingevulde formulier op te sturen naar het volgende adres: 

   ARENA JOSEPH II Straat 36-38 - 1000 BRUSSEL ... met referentie het Polisnr : A.C. 1.115.010 / R.C. 1.115.011 (staat op het formulier)

2. Bewaar alle documenten die betrekking hebben op de gekregen zorgen en voorgeschreven geneesmiddelen.

3. Breng eerst alles binnen bij de mutualiteit.

4. Na vergoeding door uw mutualiteit, stuurt u alle facturen en onkostennotas naar ARENA samen met de afrekening van de mutualiteit.

5. Houd ARENA op de hoogte van de evolutie van de kwetsuur (verergering, verlenging, genezing) door hun de medische rapporten te bezorgen.